27.02.2024


Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година - допълнение 205.28 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година - допълнение 199.75 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Мененкьово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година - допълнение 197.71 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 200.84 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 204.94 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 199.56 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 198.67 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Мененкьово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 202.34 KB
Заповед за неразпределяне масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Сестримо, община Белово, Област Пазарджик за календарната 2022 година, по реда чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ 87.36 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади в землището на с. Сестримо, общ. Белово за календарната 2022 г. 76.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183