27.02.2024


Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година за ползвателя „НАКИ-66“ ЕООД 198.11 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година за ползвателя „НАКИ-66“ЕООД 196.82 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година 204.84 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година 194.56 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 20222023 година - допълнена 201.38 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 20222023 година 206.47 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 20222023 година 203.88 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Тополи дол, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 20222023 година 196.38 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Величково, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 20222023 година 204.45 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 20222023 година 198.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183