20.07.2024


02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 176.15 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 248.19 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 185.65 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 171.62 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 464.91 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА : БЯГА,КОЗАРСКО И ИСПЕРИХОВО 57.18 KB
Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2023/2024 г. на територията на община Брацигово 36.00 KB
Обявление за заседание на комисията за сключване на споразуменияза землищата Бяга и Равногор в община Брацигово 35.00 KB
График на заседанията на комисията, ръководеща сключването на споразумения за ползване на земеделски земи за землищата от община Брацигово за стопанската 2023-2024 г. 39.00 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Равногор, община Брацигово за стопанската 2023/2024 година 90.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183