04.03.2024


Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2020-2021 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Смилец , общ.Стрелча 126.84 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2020-2021 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Свобода , общ.Стрелча 117.21 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2020-2021 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Дюлево , общ.Стрелча 136.75 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 386.95 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с.Свобода, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 266.60 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 406.46 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с.Блатница, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 254.50 KB
Съобщение за разглеждане и промени в изготвени регистри и карти на масиви 97.00 KB
Съобщение за промяна в графика на заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на Община Стрелча 73.52 KB
График за заседания на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Стрелча за стопанската 2020/2021 г. 33.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183