Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. 6.46 MB
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2019 г. 6.78 MB
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 г. 4.69 MB
Али Кундьов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 60.69 KB
Ангел Паунов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 61.93 KB
Анета Александрова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 62.92 KB
Ашки Крантева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 61.74 KB
Биляна Хаджиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 70.29 KB
Бранимир Маринов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 76.89 KB
Валентина Маврова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 71.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 337"