27.02.2024


Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Бошуля, община Септември 20-21 г. 79.84 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Славовица, община Септември 20-21 г. 109.12 KB
График на заседанията на комисиите за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за гр. Септември и с. Сестримо, общ. Белово 35.50 KB
Заповед за комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на гр.Септември, община Септември за календарната 2021 г 79.32 KB
08.10.2020 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 47.22 KB
Обявена на 02.10.2020 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Ковачево, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 126.99 KB
02.10.2020 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Карабунар, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 224.29 KB
02.10.2020 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Горно вършило, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 91.40 KB
02.10.2020 г. Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 158.23 KB
02.10.2020 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 97.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183