04.03.2024


Информация за средно годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014 година в Област Пазарджик 43.50 KB
Заповед РД-06-101/26.05.2016г. за изменение на заповед РД-06-305/30.09.2015г. за землище Белово 109.26 KB
Заповед №РД-06-285/30.09.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Овчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик 272.42 KB
Заповед № РД-06-358/03.12.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Овчеполци, община Пазарджик 379.10 KB
Заповед №РД-06-358/03.12.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Оввчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик 379.10 KB
Заповед №РД-06-267/30.09.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик 169.49 KB
Заповед №РД-06-266/30.09.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Радилово, община Пещера, област Пазарджик 68.00 KB
Заповед №РД-06-328/30.09.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Симеоновец, община Септември, област Пазарджик 685.50 KB
Заповед №РД-06-327/30.09.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Ветрен, община Септември, област Пазарджик 670.50 KB
Заповед №РД-06-325/30.09.2015г. по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик 551.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183