04.03.2024


02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 190.57 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 198.31 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 939.54 KB
Обявление за второ заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Пещера 37.00 KB
График на заседанията на комисията, ръководеща сключването на споразумения за ползване на земеделски земи за землищата от община Пещера за стопанската 2023-2024 г. 36.50 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пещера, община Пещера за стопанската 2023/2024 година 88.87 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера за стопанската 2023/2024 година 90.49 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Радилово, община Пещера за стопанската 2023/2024 година 88.99 KB
ОБЯВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНИТЕ ПЕЩЕРА, БРАЦИГОВО И БАТАК ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА 57.74 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183