27.02.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Велинград, община Велинград, Област Пазарджик за календарната 2022 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 121.53 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади в землището на гр. Велинград за календарната 2022 г. 76.34 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 81.38 KB
Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр.Велинград, община Велинград, за стопанската 2021-2022 г. 81.83 KB
Обява, във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри на имотите, подадени с декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землищата от община Велинград 13.31 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183