23.06.2024


ОБЯВА, ОТОНСНО ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 85.30 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 83.05 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 617.57 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Радилово, община Пещера, за стопанската 2019 -2020 г 75.22 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, за стопанската 2019 -2020 г 75.12 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пещера, община Пещера, за стопанската 2019 -2020 г 75.26 KB
График за заседания на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Пещера 36.00 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183