04.03.2024


02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Злокучене община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 189.20 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 196.42 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Виноградец община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 363.12 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 517.93 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 329.87 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 288.85 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 217.90 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 650.16 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 189.11 KB
02.10.2023 г. Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Лозен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 178.07 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183