04.03.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2020 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ 277.73 KB
ОБЯВА, ОТОНСНО ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Съобщение за провеждане заседание на комисията за сключване на споразумение и / или служебно разпределяне за ползване на земеделски земи пасища , мери и ливади в землището на село Равногор,община Брацигово 30.50 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор, община Брацигово за календарната 2020 82.04 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 92.33 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 83.01 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 94.96 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 254.66 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Равногор, община Брацигово, за стопанската 2019 -2020 г 0 Byte
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183