27.02.2024


Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 286.28 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Лозен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 176.35 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 282.15 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 546.32 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 290.10 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 258.69 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 284.07 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 189.50 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 388.26 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 422.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183