Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обявления за конкурси на държавни служители
Възникнала грешка
Правна информация
Харта на клиента
Издаване на административни актове
Упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Образци на заявления
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Мъглиж
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Опан
Павел Баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Мъглиж
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Ползване на пасища, мери и ливади
Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
Казанлък
Павел баня
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Мъглиж
Павел баня
Чирпан
Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Казанлък
Павел баня
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Бюджет и финанси
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Електронни административни услуги
Електронни услуги

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОН:
тел.:(042) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2378"
Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора за превеждане на суми за административни услуги (вкл. такса за регистрация на ГТП).

 

Извънбюджетна сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора (За суми по чл. 37в от ЗСПЗЗ - бели петна)Програма за регистрация/

пререгистрация на земеделски стопани 

http://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/