16.04.2024


Заповед за изменение на заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Ковачево, общ. Раднево, за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 19.12.2019 г. 51.08 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Знаменосец, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 4.93 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Землен, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 3.92 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трояново, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 3.33 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трънково, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 6.86 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тополяне, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 2.79 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тихомирово, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 2.99 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свободен, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 5.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърнево, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 6.89 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Рисиманово, общ. Раднево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 2.46 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289