24.02.2024


Заповед за изменение на Заповед № РД-07-382/02.10.2017 г. за одобряване на споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора – публикувана на 07.02.2018 г. 88.50 KB
18.01.2018 Заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора на основание чл. 37в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ /полски пътища/ за землищата на община Стара Загора – публикувани на 18.01.2017 г. 2.47 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 10.10.2017 г. 298.76 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 627.90 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сулица, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 161.24 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Стрелец, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 255.43 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 262.16 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 333.33 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Руманя, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 125.91 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 288.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289