18.04.2024


НОВО! Заповед по чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД «Земеделие» - гр. Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан, област Стара Загора, за календарната 2017 г. – публикувана на 24.04.2017 г. 66.83 KB
Актуално! Заповед за назначаване на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с § 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землището на с. Димитриево, община Чирпан 65.50 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 204.59 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Зетьово, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 340.90 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Винарово, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 236.87 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Свобода, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 503.50 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Стоян-Заимово, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 135.81 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Средно градище, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 354.08 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Спасово, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 316.15 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Рупките, общ. Чирпан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 281.51 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289