29.05.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 19.10.2018 г. 3.39 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Шейново, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 19.10.2018 г. 1.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ръжена, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 19.10.2018 г. 3.01 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно изворово, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 2.31 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Енина, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 2.37 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения - за землището на с. Розово, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 1.38 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - ниви - за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 4.35 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения - за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 1.34 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Крън, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 1.47 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ясеново, общ. Казанлък за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 2.14 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289