15.07.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Главан, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 10.65 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Априлово, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 4.18 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 8.43 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Искрица, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 4.25 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мъдрец, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 6.66 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Медникарово, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 4.03 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мусачево, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 3.49 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Обручище, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 5.40 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Разделна, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 4.14 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Великово, общ. Гълъбово за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 3.59 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289