15.07.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1284-2/26.09.2022 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Кравино, за стопанската 2022/2023 година - обявена на 06.01.2023 г. 99.00 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1255-2/26.09.2022 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Пъстрен, за стопанската 2022/2023 година - обявена на 06.01.2023 г. 2.05 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Венец, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.28 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Васил Левски, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 4.39 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тракия, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 3.62 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Столетово, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.33 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Средец, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 3.70 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Пъстрен, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 3.82 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Опан, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 4.83 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Кравино, общ. Опан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.20 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289