07.12.2023


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Александрово, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 691.51 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Александрово, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 444.19 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Асен, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 93.72 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Виден, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 343.54 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Виден, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 316.63 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Габарево, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 382.12 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Габарево, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 389.74 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно сахране, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 627.31 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Манолово, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 325.13 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Манолово, общ. Павел баня за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 8.10.2021 г. 261.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289