09.12.2022


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г. 90.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за 2022 година, както и форматите, в които е достъпна. 121.50 KB
Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация 1.90 MB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г. 89.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, както и форматите, в които е достъпна. 93.00 KB
Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в ОД"Земеделие" - Стара Загора 1.20 MB
Заявление за достъп до обществена информация. 25.00 KB