15.07.2024


Приложение № 14 - Изготвяне на скица на имот 143.83 KB
Приложение № 15 - Изработване на скица - проект за разделяне или съединяване на имоти 145.22 KB
Приложение № 16 - Въвеждане промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите 143.08 KB
Приложение № 17 - Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли повече от шест месеца 142.58 KB
Приложение № 18 - Изработване на копие от карта или нейна част 147.01 KB
Приложение № 19 - Изработване на копие на трасировъчен карнет на имот. Представяне на координати на гранични точки на имот 144.74 KB
Приложение № 20 - Заснемане и координиране на площни и линейни обекти и /или на трайни насаждения 144.68 KB
Приложение № 21 - Трасиране и /или заснемане и координиране на границите на имотите 143.81 KB
Приложение № 22 - Предоставяне на данни по характеристики на имоти/вид територия по прадназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост,начин на възстановяване на собствеността/ 144.03 KB
Приложение № 23 - Предоставяне на баланс по характеристики на имоти /вид територия по прадназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост/ 144.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »