30.05.2024


НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-187/27.02.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Дъбово, община Мъглиж 99.00 KB
Актуално! Заповед за изменение на Заповед № РД-07-313/06.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Шаново, ЕКАТТЕ 83020, общ. Мъглиж, съгласно служебно разпределение за стопанската 2014/2015 г. 74.00 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-150/26.02.2015 г. на директора на ОДЗ - Стара Загора за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж 69.50 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-171/27.02.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Зимница, община Мъглиж 85.00 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-139/25.02.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърнево, община Раднево 77.00 KB
НОВО! Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища) за землищата в община Павел баня. 406.22 KB
НОВО! Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища) за землищата в община Стара Загора. 2.57 MB
НОВО! Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища) за землищата в община Казанлък. 704.19 KB
НОВО! Заповед №РД-07-161/26.02.2015 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на гр.Стара Загора , общ.Стара Загора, съгласно доброволно споразумение с НТП "ниви" за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ. 6.76 MB
НОВО! Изменение на заповед на Директора на ОД"Земеделие" Стара Загора на освнование на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване в землището на с. Константиновец, общ. Раднево 121.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »