20.05.2024


Go back
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-187/27.02.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Дъбово, община Мъглиж 99.00 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-150/26.02.2015 г. на директора на ОДЗ - Стара Загора за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж 69.50 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-171/27.02.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Зимница, община Мъглиж 85.00 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед № РД-07-139/25.02.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърнево, община Раднево 77.00 KB
НОВО! Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища) за землищата в община Павел баня. 406.22 KB
НОВО! Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища) за землищата в община Стара Загора. 2.57 MB
НОВО! Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища) за землищата в община Казанлък. 704.19 KB
НОВО! Заповед №РД-07-161/26.02.2015 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на гр.Стара Загора , общ.Стара Загора, съгласно доброволно споразумение с НТП "ниви" за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ. 6.76 MB
НОВО! Изменение на заповед на Директора на ОД"Земеделие" Стара Загора на освнование на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване в землището на с. Константиновец, общ. Раднево 121.00 KB
НОВО! Заповед №РД-07-162/27.02.2015 г. на Директора на ОД"З" гр. Стара Загора на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на с.Мирово, общ.Братя Даскалови, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ. 2.69 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »