14.07.2024


Заповед № РД-46-223/29.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-07-536/29.09.2015 г. за землището на с. Енина, общ. Казанлък по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора в частта й относно имоти с НТП - пасища, мери и ливади от ОПФ, включени в споразумението - публикувана на 10.03.2016 г. 1.54 MB
Заповед № РД-46-224/29.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-07-597/30.09.2015 г. за землището на с. Турия, общ. Павел баня по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора в частта й относно имоти с НТП - пасища, мери и ливади от ОПФ, включени в споразумението – публикувана на 10.03.2016 г. 1.47 MB
2015/2016г. Заповед №РД-07-097/12.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване с НТП "Трайни насаждения" за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 1.49 MB
2015/2016г. Заповед №РД-07-096/12.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване с НТП "Трайни насаждения" за землището на с. Розово, общ. Казанлък, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 339.50 KB
2015/2016г. Заповед №РД-07-098/12.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване за землището на с. Конаре, общ. Гурково, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 4.27 MB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-587/30.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Асен, общ. Павел баня. 70.50 KB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-457/15.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан 72.00 KB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-460/17.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Дълбоки, общ. Стара Загора 92.00 KB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-520/29.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Шейново, общ. Казанлък 199.50 KB
2015/2016г. Заповед №РД-07-077/01.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване за землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 970.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »