18.04.2024


Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 331.00 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Зимница, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 168.00 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на гр. Гурково, общ. Гурково, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 1.15 MB
Актуално! Заповед за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землищата на община Мъглиж 71.50 KB
Актуално! Заповед за назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землището на гр. Гурково, община Гурково 67.00 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 17.10.2016 г. 183.34 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Зимница, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 140.95 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 309.40 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 83.75 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шаново, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 142.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289