03.07.2022


Go back
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 17.10.2016 г. 183.34 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Зимница, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 140.95 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 309.40 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 83.75 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шаново, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 142.89 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 1.07 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ягода, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 138.06 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 296.77 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Паничерево, общ. Гурково, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 141.28 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Гурково, общ. Гурково, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 189.65 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289