29.02.2024


Заповед Nо РД-163/ 21.01.2019 г. за актуализиране на правно основание по Заповед № РД-07-328/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Коларово, община Раднево, за стопанската 2018/2019 г. 71.00 KB
Заповед № РД - 07 - 473/ 26.10.2018 г. за актуализиране на правно основание по Заповед № РД-07-261/25.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Трънково, ЕКАТТЕ 73314, община Раднево, за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 02.11.2018 г. 71.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тополяне, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.10.2018 г. 2.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свободен, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.10.2018 г. 4.92 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърнево, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.10.2018 г. 8.36 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Коларово, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.10.2018 г. 5.97 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Знаменосец, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 5.01 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Землен, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 4.29 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трояново, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 3.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трънково, общ. Раднево за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 8.63 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289