30.05.2024


Заповед за актуалзиране на правно основание по Заповед № ПО-09-1436-2/10.10.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Бузовград, община Казанлък, за стопанската 2022/2023 година. 82.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Шипка, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 578.56 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Шейново, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 757.36 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Шейново, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 592.07 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Розово, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 513.57 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ръжена, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 526.77 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Овощник, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 376.62 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Крън, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 518.25 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Копринка, общ. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 591.95 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на гр. Казанлък за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 692.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289