29.05.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 09.11.2020 г. 3.04 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 09.11.2020 г. 1.56 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мирово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 09.11.2020 г. 3.43 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 09.11.2020 г. 3.10 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Найденово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 4.21 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Оризово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 9.00 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 3.66 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 5.82 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 5.25 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 2.16 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289