24.02.2024


Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне цена на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, за землищата на община Стара Загора, за стопанската 2018-2019 година - публикувани на 23.01.2019 г. 2.52 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Петрово, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 4.45 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 10.63 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Пъстрово, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 17.10.2018 г. 6.78 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Оряховица общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 17.10.2018 г. 7.59 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Люляк, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 17.10.2018 г. 6.55 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Могила, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.10.2018 г. 3.14 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Лозен, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 10.10.2018 г. 6.07 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Змейово, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 10.10.2018 г. 6.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Загоре, общ. Стара Загора за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 10.10.2018 г. 5.93 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289