18.04.2024


20/07/2023 Заповед за актуалзиране на правно основание по Заповед № ПО-09-1355-2/28.09.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора, за стопанската 2022/2023 година. 68.50 KB
Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне цена на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, за землищата на община Стара Загора, за стопанската 2022-2023 година - публикувано на 21.12.2022. 2.62 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 20.10.2022 г. 3.95 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Змейово, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 4.36 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 6.37 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Руманя, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 2.02 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Ракитница, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 3.00 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Преславен, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 3.40 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Пъстрово, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 5.04 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Лозен, общ. Стара Загора за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 4.50 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289