22.04.2024


НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Великово, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.56 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Разделна, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 2.19 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Обручище, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 386.08 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Мусачево, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.83 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 2.18 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 653.35 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 4.74 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Искрица, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.91 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Априлово, общ. Гълъбово, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 3.17 MB
Важно! Обява за провеждане на заседания на Комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, по землища в Община Гълъбово 31.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289