24.04.2024


Заповед за изменение на Заповед № РД-07-471/20.10.2017 г. за одобряване на споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж публикувана на 21.12.2017 100.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, с НТП „трайни насаждения“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 09.11.2017 г. 5.21 MB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Зимница, общ. Мъглиж, с НТП "трайни насаждения", за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 03.11.2017 г. 2.22 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 20.10.2017 г. 114.70 KB
18.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр.Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 18.10.2017 г. 366.18 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ягода общ. Мъглиж за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 10.10.2017 г. 100.21 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Дъбово общ. Мъглиж за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 10.10.2017 г. 165.52 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала общ. Николаево за стопанската 2017/2018 година - ТН – публикувана на 09.10.2017 г. 79.80 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала общ. Николаево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 09.10.2017 г. 143.71 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Николаево за стопанската 2017/2018 година – ТН - публикувана на 09.10.2017 г. 81.23 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289