15.07.2024


Заповед за изменене на заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Столетово, общ. Опан, за стопанската 2018-2019 гадина – публикувана на 21.12.2018 г. 75.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Венец, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 4.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Васил Левски, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 6.84 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тракия, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 6.02 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Столетово, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 3.72 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средец, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 7.68 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Пъстрен, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 7.04 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Опан, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 10.76 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Кравино, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 4.72 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Княжевско, общ. Опан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 6.20 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289