23.06.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 129.29 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Православ, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 122.56 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 23.85 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 29.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Кольо Мариново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 28.90 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 24.10.2018 г. 40.78 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Гранит, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 24.10.2018 г. 40.50 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 24.10.2018 г. 24.03 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Бр. Даскалови, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 24.10.2018 г. 181.10 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 23.10.2018 г. 22.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289