16.04.2024


НОВО! Заповед по чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД «Земеделие» - гр. Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Турия, общ. Павел баня, област Стара Загора, за календарната 2017 г. – публикувана на 24.04.2017 г. 66.26 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Тъжа, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 2.96 MB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Турия, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 853.50 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Скобелево, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 173.50 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 807.00 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Манолово, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 677.50 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Габарево, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 139.00 KB
Актуално! Заповед за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землищата на община Павел баня 76.50 KB
Актуално! Заповед за назначаване на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с § 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землището на с. Турия, община Павел баня 67.00 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Тъжа, общ. Павел баня, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 17.02.2017 г. 3.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289