29.09.2023Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2022 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 5.17 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2021 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 1.76 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2020 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 2.00 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2019 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 2.87 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 12.59 MB
Вътрешни правила за прилагане на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ОД "Земеделие" - Стара Загора 2.01 MB
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 33.43 KB
Корупция и начини за подаване на сигнали 32.00 KB
Заповед № РД-07-32 / 08.02.2012 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за утвърждаване на антикорупционни процедури 908.91 KB
Заповед № РД-07-33/08.02.2012 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за утвърждаване на вътрешни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнали за корупция в ОД "Земеделие" - Стара Загора 929.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
 Contact Details: 


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289