27.05.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.61 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Великово, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.64 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Разделна, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.49 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Обручище, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 4.19 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мусачево, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.96 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 5.92 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Искрица, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.48 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Априлово, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.65 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 6.72 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Главан, общ. Гълъбово за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 8.86 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289