23.04.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землищато на с. Тъжа, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 821.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тъжа, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 14.10.2022 г. 831.22 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землищато на с. Виден, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 313.64 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Виден, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 349.51 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землищато на с. Турия, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 681.75 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землищато на с. Търничени, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 251.03 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землищато на с. Скобелево, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 383.21 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Скобелево, общ. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 217.30 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землищато на гр. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 431.73 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Павел баня за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 686.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289