18.07.2024


Заповед № РД-91/10.01.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-07-358/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – гр. Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Николаево, ЕКАТТE 51648, общ. Николаево, с НТП «Ниви», за стопанската 2018/2019 година – обявена на 10.01.2019 г. 58.86 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2018/2019 година - ТН - публикувана на 02.11.2018 г. 2.43 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Шаново, общ. Мъглиж за стопанската 2018/2019 година - публикувана на 18.10.2018 г. 10.10 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тулово, общ. Мъглиж за стопанската 2018/2019 година - публикувана на 18.10.2018 г. 5.92 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ягода, общ. Мъглиж за стопанската 2018/2019 година - публикувана на 18.10.2018 г. 5.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж за стопанската 2018/2019 година - публикувана на 18.10.2018 г. 9.91 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2018/2019 година - публикувана на 18.10.2018 г. 11.99 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала, общ. Николаево за стопанската 2018/2019 година - ТН – публикувана на 10.10.2018 г. 662.22 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Димовци, общ. Гурково за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.10.2018 г. 651.55 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Димовци, общ. Гурково за стопанската 2018/2019 година - ТН – публикувана на 11.10.2018 г. 785.43 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289