16.04.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1106-2/01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Средец, община Опан, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.11.2020 г. 57.51 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бащино, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 2.99 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бял извор, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 4.65 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бяло поле, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 5.91 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Ястребово, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 4.97 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Княжевско, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 5.98 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Кравино, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 2.70 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Опан, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 6.72 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Пъстрен, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 3.30 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Средец, общ. Опан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 5.08 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289