25.05.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 3.15 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Зетьово, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 4.55 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Винарово, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 5.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свобода, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 6.18 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Стоян Заимово, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 4.16 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средно градище, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 5.12 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Спасово, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 4.39 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Рупките, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 4.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Осларка, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 1.91 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Малко тръново, общ. Чирпан за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 4.52 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289