11.12.2023


Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне цена на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, за землищата на община Стара Загора, за стопанската 2021-2022 година - публикувано на 10.01.2022. 2.66 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Пъстрово, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 4.86 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Лозен, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 4.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Казанка, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 5.50 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 4.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 3.24 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 6.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 3.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Яворово, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 6.24 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Памукчии, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 3.30 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289