23.04.2024


НОВО! Заповед за изменение на Заповед № РД-07-116/05.04.2017 г. за одобряване на споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, с НТП "трайни насаждения" 71.50 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Горно черковище, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 1.69 MB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г.. 232.50 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Розово, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 274.00 KB
НОВО! Заповед Nо РД - 07 - 102/ 24.03.2017 г. на Директора на ОД"Земеделие" Стара Загора за землището на с. Бузовград. 72.00 KB
Актуално! Заповед за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землищата на община Казанлък 72.50 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 17.10.2016 г. 646.70 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 332.47 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шейново, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 235.03 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Розово, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 11.10.2016 г. 165.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289