09.12.2023


Go back
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Горно черковище, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 1.69 MB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г.. 232.50 KB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи с НТП "трайни насаждения" за землището на с. Розово, общ. Казанлък, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 07.04.2017 г. 274.00 KB
Актуално! Заповед за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за землищата на община Казанлък 72.50 KB


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289