05.12.2023


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 11.11.2021 г. 1.94 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Колю Мариново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 11.11.2021 г. 4.09 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 05.11.2021 г. 3.16 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 05.11.2021 г. 3.68 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 05.11.2021 г. 2.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 05.11.2021 г. 3.13 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Медово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 06.10.2021 г. 3.70 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 4.31 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Славянин, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.86 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 4.75 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289