19.04.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Великово, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 95.68 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Разделна, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 110.54 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Обручище, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 203.34 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мусачево, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 99.46 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Медникарово, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 114.89 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мъдрец, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 161.54 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Искрица, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 105.64 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 238.93 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Априлово, общ. Гълъбово за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 03.10.2017 г. 130.47 KB
НОВО! Заповед за изменение на заповед РД-07-217/02.08.2017г. за назначаване на комисии. 68.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289