22.07.2024


Заповед по чл. 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Турия, общ. Павел баня, за календарната 2018 гадина – публикувана на 29.12.2017 г. 67.77 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тъжа, общ. Павел баня, с НТП „Ниви“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 29.12.2017 г. 2.40 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тъжа, общ. Павел баня, с НТП „Трайни насаждения“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 29.12.2017 г. 2.77 MB
Актуално! Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Александрово, общ. Павел баня, с НТП „ниви“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 17.11.2017 г. 2.65 MB
Заповед за назначаване на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Турия, община Павел баня 69.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Осетеново, общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 01.11.2017 г. 648.38 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Манолово, общ. Павел баня, с НТП "ниви" за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 01.11.2017 г. 578.11 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Манолово, общ. Павел баня, с НТП "трайни насаждения" за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 01.11.2017 г. 612.19 KB
19.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно Сахране общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 19.10.2017 г. 127.06 KB
19.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Габарево общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 19.10.2017 г. 105.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289